Vilken typ av olyckor drabbar äldre förare oftare än andra förare?

    ?
    Singelolyckor.
    Olyckor där föraren är alkoholpåverkad.
    Omkörningsolyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I korsningar kan det vara stressigt och många beslut ska tas samtidigt. Äldre förare kan ha svårare med den miljön och får därför problem i korsningar. Det leder till att de oftare är inblandade i den typen av olyckor.