Hur påverkas synen om du är alkoholpåverkad?

    Mitt synfält är alltid detsamma oavsett mängden alkohol.
    ?
    Mitt synfält blir bredare och synskärpan ökar.
    Synen påverkas endast om det är mörkt ute.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När alkoholhalten i blodet ökar försämras vårt periferiseende och minskar ögonens förmåga att samarbeta. Det leder i sin tur till sämre förmåga att bedöma avstånd. Dubbelseende kan även uppstå vid högre promillehalter.

I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och mörkerseendet blir sämre.