På vilket sätt ökar rörelseenergin om du ökar din hastighet från 30 km/h till 90 km/h?

    Den blir sex gånger större.
    Den blir tolv gånger större.
    Den blir tre gånger större.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rörelseenergin ökar kvadratiskt med hastigheten.

Dubblar du hastigheten ökar rörelseenergin med 4 gånger.

Tripplar du hastigheten ökar rörelseenergin med 9 gånger.

Tänk på att bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.