Du sänker hastigheten från 100 km/h till 50 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

    Den minskas till hälften.
    ?
    Den minskas till en femtedel.
    Den minskas till en tredjedel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan ökar och minskar kvadratiskt med hastigheten.

Dubblar du hastigheten ökar bromssträckan med 4 gånger och tvärtom när du minskar hastigheten lika mycket.

Tripplar du hastigheten ökar bromssträckan med 9 gånger och tvärtom när du minskar hastigheten lika mycket.

Tänk på att bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.