Du ökar farten från 35 km/h till 105 km/h. Hur påverkas bromssträckan?

    Den blir sex gånger längre.
    Den blir tolv gånger längre.
    Den blir tre gånger längre.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan ökar och minskar kvadratiskt med hastigheten.

Dubblar du hastigheten ökar bromssträckan med 4 gånger och tvärtom när du minskar hastigheten lika mycket.

Tripplar du hastigheten ökar bromssträckan med 9 gånger och tvärtom när du minskar hastigheten lika mycket.

Tänk på att bromssträckan står i direkt förhållande till rörelseenergin.