Hur vet du att en bilbarnstol är godkänd som en skyddsutrustning?

    ?
    Bilbarnstolen är K-märkt.
    Bilbarnstolen är T-märkt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Barnets skyddsanordning måste vara godkänd för barnets vikt samt vara E-märkt. Transportstyrelsen utfärdar E-godkännandet efter provning hos VTI för de stolar som testats i Sverige.