I vilken situation ska du använda varningsblinkers på bilen?

    Vid av och påstigning strax innan ett backkrön.
    ?
    Vid av och pålastning inom 10 meter från vägkorsningen.
    Vid parkering framför en utfart till fastighet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du ska använda varningsblinkers för att varna andra trafikanter vid nödsituationer som motorstopp eller vid en trafikolycka.

Det kan även vara lämpligt att använda varningsblinkers då din bil blir bogserad.