Hur stor andel av samtliga bilresor i Sverige är kortare än 5 km?

    Cirka 10%.
    Cirka 90%.
    Cirka 25%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka 50% av alla bilresor som görs är kortare än 5 km.

Exempel på en sådan bilresa kan vara att du får skjuts till skolan eller tar bilen istället för bussen.