Du startar bilen en kall vintermorgon. När börjar katalysatorn arbeta?

    När jag kör under 3000 varv/min.
    När jag kör över 3000 varv/min.
    Från att motorn startas.
    När motorn har nått rätt arbetstemperatur.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Arbetstemperaturen ligger på 600 °C ochföre det släpps avgaserna ut orenade.