Du närmar dig ett backkrön, vilken är rätt placering?

    ?
    Moped A har rätt placering.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att du håller dig på rätt sida av vägen inför backkrön och i kurvor så att du inte möter en bil på fel sida av vägen.