Hur långt hinner du köra på 1 sekund om du har en hastighet på 90 km/h?

    Cirka 35 meter.
    ?
    Cirka 12 meter.
    Cirka 8 meter.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För att räkna ut hur många meter du rullar per sekund kan du stryka nollan i hastigheten och ta den kvarvarande siffran gånger 3, i det här fallet styrker du nollan från 90 och multiplicerar 9 med 3.

9x3 = 27.

OBS! Det är ett ungefärligt sätt att räkna ut hur långt ett fordon rullar på 1 sekund i en viss hastighet.