Facebook pixel

Vilket bränsle är inte förnyelsebart?

    Vätgas.
    Etanol.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Förnybara bränslen är att de kan framställas och återanvändas om och om igen.