Facebook pixel

Vad kallas hela sträckan från att du upptäcker ett hinder och börjar bromsa tills fordonet står still?

    Bromssträcka.
    Reaktionssträcka.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Stoppsträckan är alltså den totala sträckan från och med att du reagerar och agerar i en situation till att fordonet stannar.

Adderar du reaktionssträckan med bromssträckan och så får du resultatet som då är den totala stoppsträckan.