Facebook pixel

Vilket alternativ beskriver det som händer när du gör felaktiga tolkningar av det du ser?

    Huvudvärk.
    Stress.
    ?
    Blackout.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Synvillor beror på att hjärnan får otillräcklig med information och därmed så är det inte möjligt att göra en riktig bedömning. Exempelvis om du möter en bil i mörker som har en trasigt framlykta, det kan hjärnan uppfatta som en motorcykel eller moped.