Facebook pixel

Vilken trafikanvisning gäller före alla de andra i rangordningen?

  Trafikregler.
  ?
  Vägmärken och vägmarkeringar.
  Trafiksignaler.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I många situationer får du som trafikant flera budskap om hur du ska agera. Det är då viktigt att veta hur du ska rangordna budskapen.

Följande ordning gäller:

 • Polismans tecken.
 • Trafiksignaler.
 • Vägmärken och vägmarkeringar.
 • Allmänna trafikregler, exempelvis högerregeln.