Vad gäller i korsningen efter detta vägmärke om inget annat anges?

    Jag har väjningsplikt mot trafik från både höger och vänster.
    All korsande trafik har väjningsplikt mot mig.
    Jag har väjningsplikt mot trafik från vänster enligt vänsterregeln.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om inget annat anges gäller högerregeln. Eftersom vägmärket betyder att huvudled upphör.