Facebook pixel

Du närmar dig en korsning med detta vägmärke. Hur ska du uppträda?

    Jag behåller farten och gör sedan en hastig inbromsning vid väjningslinjen.
    Jag saktar in i god tid och måste stanna vid väjningslinjen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg. Det innebär inte att du måste stanna då detta inte är en stopplikt.