Vad innebär vägmärket?

    ?
    Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger och vänster.
    Jag har väjningsplikt mot fordon som kommer från höger.
    Jag närmar mig en T-korsning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.