Du ska fortsätta till vänster i korsningen. Vad gäller?

    Jag ska lämna företräde till trafik från vänster.
    ?
    Jag ska lämna företräde till trafik från höger.
    Jag ska lämna företräde för mötande trafik.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt.

Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.