Vilken är den viktigaste anledningen till att anpassa hastigheten efter detta vägmärke?

    Varning för ny och hal asfalt.
    Vägen kan luta nedåt.
    Det finns risk för en ojämn väg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för vägarbete Märket anger en vägsträcka där vägarbete eller liknande arbete pågår, det innebär alltså att en vägarbetare kan befinna sig på vägen och därför bör du anpassa hastigheten efter situationen.