Vilket påstående är riktigt angående synen?

    ?
    Med periferiseendet ser jag skarpt i hela synfältet.
    Direktseendet utgör en väldigt stor del av synfältet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Centralseende, kallas även för direktseende, utgör 1 - 2% av synfältet som du tydligast ser.

Vi uppfattar saker och ting med periferiseendet och kontrollerar sedan med direktseendet. Det är viktigt att vi har en rörlig blick när vi kör.