Hur mycket minskar koldioxidutsläppen om du har en katalysator?

    En katalysator minskar koldioxidutsläppen med cirka 75%.
    En katalysator minskar koldioxidutsläppen med cirka 50%.
    En katalysator minskar koldioxidutsläppen med cirka 100%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Syftet med en katalysator är att omvandla de skadliga ämnena i bensin och diesel till koldioxid samt vatten genom kemiska reaktioner. En katalysator kan inte minska koldioxidutsläppet.