Hur ska du uppträda i den här situationen?

    Jag kan köra vidare eftersom fotogängaren befinner sig på mittrefugen.
    ?
    Jag ska helst stanna och vinka över fotgängaren.
    Jag kan köra vidare utan att stanna eftersom jag ser att fotgängaren har sett mig.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Visa alltid tydligt din avsikt mot fotgängare genom att i god tid sakta in och anpassa hastigheten.

  • Undvik att vinka fram gående då detta kan skapa en falsk trygghet för personen.