Hur ska du göra i detta fall?

    Jag stannar endast om det kommer trafik från vänster.
    ?
    Jag anpassar farten så jag inte behöver stanna i korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du kommer till en korsning med stopplikt måste du alltid stanna helt med båda hjulen innan du får fortsätta köra.

Viktigt att komma ihåg är att du ser dig för ordentligt åt båda hållen innan du kör ut på nästa väg.