Efter vilket vägmärke måste du hålla lägst hastighet?

    Vägmärke C.
    Vägmärke B.
    ?
    Vägmärke D.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

A: Gångfartsområde Gångfartshastighet gäller. Gångfartshastigheten är cirka 5-7 km/h.