Vad är sant angående parkering inom gångfartsområde?

    Det är inte tillåtet att parkera inom gångfartsområde.
    Jag måste ha särskilt tillstånd för att få parkera inom gångfartsområde.
    Jag får parkera var som helst bara jag inte hindrar annan trafik.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får endast parkera på särskilt anordnade parkeringsplatser inom ett gångfartsområde.