Facebook pixel

Vilken faktor avgör i första hand hur fort du bör köra över järnvägskorsningen?

    ?
    Fordonets storlek.
    Säkerhetsanordningen vid järnvägskorsningen.
    Hastighetsbegränsningen på vägen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att du anpassar hastigheten efter sikten och väglaget när du passerar en järnvägskorsning.