Vilket av följande alternativ om skolpatrull stämmer?

    Skolpatrullen har samma befogenheter som polisen.
    ?
    Deras uppgift är att stoppa trafiken på gatan.
    Alla trafikanter är skyldiga att följa skolpatrullens anvisningar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Skolpatrullerna har inga befogenheter att stoppa trafik. De ingriper inte i vad som sker i trafiken. Deras uppgift är att uppmärksamma fordonsförare att det finns barn i trafiken och säkert hjälpa barnen över vägen.