Vilket av följande alternativ stämmer om järnvägskorsningen på bilden?

    Tågtrafiken kommer endast ifrån höger.
    Det är en järnvägskorsning med bommar.
    Det är en järnvägskorsning med flera spår.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att alltid se dig för efter tåg åt båda hållen innan du passerar, oavsett om järnvägskorsningen har bommar eller inte.