Facebook pixel

Hur visar du bakomvarande fordon att du tänker stanna?

    ?
    Jag använder mig av motorbromsen.
    Jag använder mig av varningsblinkers.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du bromsar tänds bromsljusen vilket gör att fordonen bakom dig uppmärksammas på att du tar ner farten.