Du kör inne på en parkeringsplats, den svarta bilen kommer sakta från höger. Hur bör du agera?

    Jag kör först eftersom den svarta bilen har väjningsplikt.
    ?
    Det finns inga speciella regler om vad som gäller i den här situationen.
    Jag kör först eftersom jag har högre fart.
    Jag låter den svarta bilen köra först enligt utfartsregeln.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Högerregeln gäller när du kör inne på parkeringsplatser eller andra öppna platser.