Vilket ämne i avgaserna försämrar blodets syreupptagningsförmåga?

    Kolväten.
    Kväveoxider.
    ?
    Koldioxid.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Koloxid (kolmonoxid) är en giftig gas som du inte kan se, smaka eller lukta. Den försämrar blodets syreupptagningsförmåga och kan vara livshotande i stora mängder.