Vad är den högsta tillåtna hastigheten för en tung lastbil med tillkopplad släpvagn på motorväg?

    90 km/h.
    70 km/h.
    60 km/h.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tung lastbil får köra högst 90 km/h på motorväg eller motortrafikled, 80 km/h på annan väg eller om lastbilen har släp.

Lätt lastbil får köra den hastighet som gäller för vägen.