Facebook pixel

Vilket påstående stämmer angående trafikolyckor?

    ?
    Majoriteten av trafikolyckorna orsakas av vägens skick.
    Majoriteten av trafikolyckorna orsakas av vädret.
    Majoriteten av trafikolyckorna orsakas av fordonets utrustning.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikolyckor kan uppstå på grund av flera olika orsaker men det finns tre grundorsaker till att det inträffar trafikolyckor och dessa är den mänskliga faktorn, dåliga vägar och dåliga bilar. Den mänskliga faktorn är största orsaken av dessa tre. Den mänskliga faktorn betyder misstag orsakade av en människa och som resulterar i en olycka