Vad stämmer angående bränsleförbrukning och miljö?

    Avgaserna är bara skadliga för miljön men inte för människan.
    ?
    En bil med katalysator rensar bort alla skadliga ämnen i avgaserna.
    Det går inte att påverka utsläpp av avgaser.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kallstart innebär att du startar motorn när den är kall och detta leder till att bilen kommer att behöva använda mer bränsle vilket resulterar i att mer farliga avgaser släpps ut.