Facebook pixel

80 km/h är hastigheten på denna väg. Både moped A och B vill svänga av vägen till vänster, vem står tryggast mot bakomvarande trafik i väntat på att svänga av vägen?

    Moped A står tryggast.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Tänk på att när du gör en vänstersväng på större vägar där hastigheten är från 70 km/h upp till 90 km/h är det viktigt att du inte riskerar att stanna i höjd med korsningen (som moped A) om du inte kan svänga av vägen direkt.

Bakomvarande trafik kommer i hög fart och risken att någon missar dig och kör på dig är stor. Se till att alltid töm av trafiken på ett säkrare ställe och sväng av vägen sedan när det är fritt.