Vad stämmer om personbil med tillkopplad släpvagn?

    Köregenskaperna förbättras med tillkopplad släpvagn oavsett kultryck.
    Man får bättre grepp på bakhjulen om man har ett lågt kultryck.
    Köregenskaperna förbättras när man har överlastat släpvagnen.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Kultrycket är det tryck som bilens dragkula utsätts för. Det optimala kultrycket – normalt mellan 50 och 80 kg. Är kultrycket för högt eller för lågt påverkas köregenskaperna negativt.