Varför måste vajern till katastrofbromsen vara kopplad på ett säkert sätt vid koppling av släpvagn?

    ?
    Vajern förhindrar att släpvagnen slingrar sig fram.
    Vajern förstärker kopplingen av dragkroken och kulhandsken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Katastrofbromsvajern finns som en extra säkerhet vid körning med bil och släpvagn. Om släpet av någon anledning skulle lossna och hoppa av dragkulan aktiveras katastrofbromsen via vajern som sitter fast. Därför är det viktigt att den sitter fast korrekt.