Vilka skador ersätts av trafikförsäkringen?

    Skador på mitt eget fordon.
    ?
    Skador i samband med stöld av fordon.
    Skador på både mitt och motpartens fordon vid kollision.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annan egendom som skadas av ditt fordon. Den täcker inte skador på ditt eget fordon eller på det som transporterats.