Vad är den största källan till luftföroreningar i många tätorter?

    Utsläpp från flygtrafiken.
    ?
    Utsläpp från industrier.
    Utsläpp från kärnkraftverken.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägtrafiken är den största källan till luftföroreningarna i våra tätorter.