Bilen på bilden är 3 år gammal och har precis haft sin första kontrollbesiktning. När ska den senast genomgå nästa kontrollbesiktning?

    ?
    Senast 14 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.
    Senast 12 månader efter den månad då den första besiktningen utfördes.
    1 maj - 30 september.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En ny bil ska besiktas första gången senast 3 år (36 månader) efter den månad då bilen första gången togs i bruk.

Andra gången senast 2 år (24 månader) efter den månad då föregående besiktning gjordes.

Därefter senast 14 månader efter den månad då föregående besiktning gjordes.