Vilket fordon eller fordonskombination får du inte köra om du endast har körkort för behörighet B?

    Lätt lastbil med totalvikt 3400kg.
    Moped klass 1.
    ?
    Trehjulig motorcykel.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Behörighet B ger dig inte rätten att köra personbil med tillkopplad släpvagn med sammanlagd totalvikt mer än 3500kg. Då krävs det utökad behörighet B eller BE-behörighet.