Ungefär hur stor andel av de som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade?

    Cirka 20%.
    Cirka 70%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med alkohol eller andra droger i kroppen är du en livsfarlig bilförare. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 20 procent alkohol i kroppen. Vid singelolyckor är det cirka 35 procent.

Det är en självklarhet för de flesta att inte dricka alkohol eller använda andra droger och sedan sätta sig bakom ratten. Ändå har vi i Sverige minst 15 000 resor varje dag med förare som är så påverkade att de skulle dömas för rattfylleri om de upptäcktes.