Facebook pixel

Ungefär hur stor andel av de som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade?

    Cirka 20%.
    Cirka 70%.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Cirka 50% av de personer som omkommer i singelolyckor är alkoholpåverkade.