Hur kan du kontrollera om en medicin är lämplig att inta i samband med bilkörning?

    Genom att läsa innehållsförteckningen på förpackningen.
    Genom att ta medicinen och testa köra för att se hur det känns.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är din egen skyldighet att ta reda på en medicins bieffekter, och att veta ifall att de är olämpliga i samband med körning eller ej. Bipacksedeln till medicinen kan delge dig informationen du behöver.