Facebook pixel

För vem är du skyldig att visa körkortet för kontroll när det begärs?

    Parkeringsvakter.
    Andra trafikanter.
    ?
    Militärpolis.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Körkortet eller identitetshandlingen ska överlämnas för kontroll om en bilinspektör (som har förordnats av Polismyndigheten) eller en polisman begär det.