Vilket alternativ stämmer om du ska bogsera en annan bil?

    ?
    Jag måste alltid märka ut bogserlinan vid bogsering.
    Jag får endast bogsera en annan bil när jag fyllt 24 år.
    Jag måste ha ett utökat B-körkort för att få bogsera en annan bil.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vid bogsering är den högsta tillåtna hastigheten 30 km/h. Om avståndet mellan dragfordonet och bilen som bogseras är mer än 2 meter ska bogserlinan eller dragstången märkas ut med en flagga, tygbit eller liknande.