Hur kan mycket stress påverka dig som förare?

    Mycket stress kan göra så att jag blir mer uppmärksam och fokuserad under körningen.
    ?
    Mycket stress påverkar inte körningen negativt.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att vara stressad Vi behöver en viss dos av stress för att kunna koncentrera och ta bra beslut i trafiken. För mycket stress är dock en stor riskfaktor bland förare, vilket då kan leda till försämrad körförmåga. Det gäller att hitta en balans som håller oss alert i trafiken och kan fokusera på trafiken.