Facebook pixel

Vilken är den högsta hastighet för motorredskap klass II?

    40 km/h.
    20 km/h.
    ?
    50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorredskap klass II är konstruerat för en hastighet av högst 30 km/h. Fordonet ska också vara utrustat med en särskild skylt för långsamtgående fordon (LGF-skylt).