Facebook pixel

Du kör på en huvudled, får du stanna eller parkera?

    Jag får alltid stanna och parkera.
    Jag får parkera men inte stanna.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är inte tillåtet att parkera på en huvudled om det inte finns en utmarkerad parkeringssplats. Däremot får du stanna om du inte utgör någon fara eller hinder för övrig trafik.