Facebook pixel

För vilket trafikbrott återkallas ditt körkort?

    ?
    Om jag kör 80 km/h på en 70 km/h väg.
    Om jag råkar ut för viltolycka.
    Om jag kör ner ett staket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Att lämna en trafikolycka som du varit inblandad på ett eller annat sätt kallas för smitning. Detta betraktas som ett allvarligt brott, och om olyckan inneburit personskada är straffet fängelse för den som smitit. Även körkortet återkallasi sådana fall. Om olyckan enbart inneburit skador på egendom, blir straffet dagsböter och i vissa fall dras körkortet in.